mars

Passersystem för RFID

För att binda ihop verksamheter och förenkla medlemshanteringen fick vi i uppdrag att integrera Fighter Centres befintliga medlemssystem, koppla samt installera det till ett RFID-baserat passersystem inför lansering av deras nya gym-anläggning.

Läs

Kontakta oss