Väntrums-TV med WordPress

Tandläkare Johanna Andersson har med vår hjälp (och WordPress så klart) ersatt sin tidigare digitala TV-tjänst med en WordPress-baserad lösning där information för besökare hämtas direkt från Internet. Information kring väntetider och möjlighet till riktad realtidsinformation är några av fördelarna med denna lösning.

Då WordPress även kan hämtas lokalt blir möjligheterna näst intill oändliga. Är du intresserad av en liknande tjänst kontakta då Tony

 

5 april

Du saknar internetuppkoppling men kan nå vissa delar av hemsidan ändå